Droša Apkure

DARBĪBAS PRINCIPI, DROŠĪBAS PRASĪBAS UN CITA NODERĪGA INFORMĀCIJA...

Seko facebook.com Seko draugiem.lv

Uzzini vairāk

PAR MĀJAS LAPU


Kas ir drosaapkure.lv?

Latvijas klimatiskajos apstākļos bez telpu apsildīšanas neiztiksim. Gāzes apkure šodien ir viens no modernākajiem, drošākajiem un ērtākajiem siltumenerģijas ražošanas veidiem.

Šajā vietnē ir apkopota informācija par gāzes apkures darbības principiem, par drošības prasībām, kas jāievēro, lietojot gāzes apkuri, kā arī daudz citas informācijas par tēmu, kas noderēs gan tiem, kas jau ir gāzes apkures lietotāji, gan tiem, kas vēl domā par apkures sistēmas izvēli. Vietni ir izveidojis tehnoloģiju un pakalpojumu uzņēmums Bosch ciešā sadarbībā ar saviem partneriem – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, AS Latvijas Gāze, Latvijas Skursteņslaucītāju asociāciju, Latvijas Būvnieku asociāciju un Ekonomikas ministriju.

KĀPĒC GĀZES APKURE?


Gāzes apkure ir viens no modernākajiem, drošākajiem un videi draudzīgākajiem siltumenerģijas ražošanas veidiem – piemērots gan dzīvokļiem, gan privātmājām, gan birojiem. Dabasgāze ir videi draudzīgākais kurināmais. Tai ir augsta siltumspēja, sadegot tā nerada pelnus un sēra savienojumus un tai ir mazākie CO2 izmeši, tādējādi nodarot minimālu kaitējumu apkārtējai videi un cilvēka veselībai.

Gāzes apkures katli mūsdienās ir ekonomiski, to efektivitāte sasniedz līdz pat 90%. Kondensācijas katlu konstrukcija ļauj gāzi sadedzināt efektīvāk. Jo īpaši kondensācijas tipa katli piemēroti apkures sistēmām ar zemu apsildes temperatūru – telpās ar lielākiem radiatoriem, vai ar siltajām grīdām. Kondensācijas tipa katliem arī nav iespējama tvana gāzes noplūde telpā.

Gāzes apkures iekārtām ir papildu – automatizācijas un sistēmas efektivitātes palielināšanas iespējas. Piemēram, iespējams saprogrammēt, lai katls silda mazāk naktīs vai tad, kad neviena nav mājās. Savukārt kurināmā sadegšanas procesu pilnībā kontrolē katla regulēšanas un drošības sistēmas.

Tomēr gāzes katlu izvēlē, uzstādīšanas projekta izstrādē, iekārtas uzstādīšanā un ekspluatācijā ir jāievēro stingri drošības noteikumi.

GĀZES APKURES IEKĀRTAS


Ja jūs vannas istabā vai virtuvē karstā ūdens uzsildīšanai izmantojat gāzes apkures katlu, jāatceras, ka katram degšanas procesam ir nepieciešams skābeklis. 1m3 gāzes sadedzināšanai ir nepieciešamas apmēram 10m3 gaisa. Lai gāzes ierīce strādātu pareizi un droši, ir jāievēro divi nosacījumi:

Telpā ir jānodrošina gaisa apmaiņa, jāpārliecinās, ka telpā ir pieejams brīvs vēdināšanas kanāls, ka tas ir darba kārtībā un tajā nav iebūvētas nekādas ierīces, piem. vārsti vai ventilatori. Pareizi organizēta gaisa apmaiņa nodrošinās gaisa piekļuvi telpai. Vannas istabas durvis nedrīkst būt hermētiskas – durvju apakšā noteikti jābūt pietiekami lielai spraugai, kas nodrošinās gaisa pieplūdi.

Gāzes iekārtai ir jābūt pievienotai iztīrītam un izmēram atbilstošam dūmvadam. Arī par dūmvadu ir jāpārliecinās, ka tas ir darba kārtībā – nav aizmūrēts un pilnībā pilda savas funkcijas.

LIETOŠANAS NOTEIKUMI


Gāzes katls, iespējams, ir pati svarīgākā ierīce mājoklī. Tai nepieciešama atbildīga ekspluatācija un drošības noteikumu ievērošana iekārtu lietojot. Gāzes iekārtas profilaktiska pārbaude jāveic vismaz reizi gadā.


BŪTISKĀKIE DROŠAS GĀZES IEKĀRTAS LIETOŠANAS SOĻI:


Gāzes katlu uzstādot, izvēlieties tikai sertificētu gāzes apkures iekārtas uzstādīšanas uzņēmumu un meistaru. Pārliecinieties, ka jūsu izvēlētajam darbu izpildītājam ir iekārtas ražotāju pārstāvja izsniegts sertifikāts, kas atļauj uzstādīt un apkalpot šī ražotāja apkures iekārtas un AS Latvijas Gāze Mācību centra (vai citas organizācijas) izsniegts sertifikāts vai apliecība.


Ja esat jau gāzes katla lietotājs un plānojat telpu pārbūvi, noteikti saskaņojiet pārbūves projektu ar atbildīgām institūcijām – tieši nesaskaņotas pārbūves bieži vien izmaina katla ekspluatācijas apstākļus (piemēram, gaisa piekļuvi katlam) un konvencionālo gāzes katlu gadījumā var novest pie tvana gāzes veidošanās un noplūdes telpā.


Pārliecinieties, vai ventilācijas šahta (kanāls) pilda savu funkciju, piemēram, daudzdzīvokļu namos – vai kaimiņi nav aizbūvējuši ventilācijas šahtas (kanāla) lūkas.


Piesārņojums gāzes apkures katla siltummainī un deglī apgrūtina degšanu un aizkavē siltumapmaiņu. Tā rezultātā gāze sadeg nepilnīgi (neatdod visu enerģiju), vairāk siltuma nonāk atmosfērā un sadegšanas produktos veidojas tvana gāze (CO), samazinās gāzes katla efektivitāte un ekspluatācijas izmaksas pieaug.


Papildu drošībai uzstādiet CO sensoru. Sensors signalizēs par tvana gāzes noplūdi telpā, to uzstāda vienu reizi un tas kalpo vidēji 10 gadus un pēc tam tas ir jāmaina.


Gāzes iekārtu lietotājiem ir arī atbildība likuma priekšā - LR MK 09.02.2016. noteikumi Nr. 85 “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka gāzes lietotājs nodrošina, ka dabasgāzes apgādes sistēmas uzstādīšanu, tehnisko apkalpi, apkopi, remontu un tehnisko uzraudzību veic sertificēti speciālisti saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka dabasgāzes apgādes sistēmas tehniskās ekspluatācijas un drošības prasības, un standartiem. Sertificēti speciālisti visus darbus, kas saistīti ar lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas tehnisko apkalpi, apkopi, remontu un tehnisko uzraudzību, veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un dokumentē.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI


PARTNERU IETEIKUMI


Drošas gāzes apkures un ūdenssildītāju uzstādīšanas un lietošanas pamatā ir visu tehnisko prasību ievērošana un regulāri veiktas iekārtas apkopes.

Šajā lapas sadaļā esam apkopojuši informāciju, kas var noderēt katram, kas domā vai jau lieto gāzes kurināmo:

Lūdzam pievērst uzmanību, ka “dzīvojamās mājas telpās, kurās uzstāda B tipa iekārtas un C tipa iekārtas ar dalītā gaisa un dūmgāzu novadīšanas sistēmām, ir jāuzstāda CO detektoru – signalizātoru”. Šī obligātā norma stājas spēkā no 2017. gada 1.janvāra. Detalizētāki gāzes iekārtu uzstādīšanas noteikumi aprakstīti Latvijas standarta noteikumos.

Gāzes apkuri un ūdenssildītāju var uzstādīt tikai izstrādājot iekārtas uzstādīšanas projektu un saskaņojot to ar gāzes piegādātāju – AS “Latvijas Gāze”. Drošības apsvērumu dēļ jebkāda patvaļīga ēkas vai dzīvokļa pārbūve un iekārtu uzstādīšana ir aizliegta. Tāpēc:

1) ja domājat par gāzes apkures pieslēgumu mājai, skatiet informāciju šeit,

2) ja domājat par gāzes apkures pieslēgumu dzīvoklim, skatiet informāciju šeit,

3) ja nepieciešamībaapkures katlam palielināt dabasgāzes piegādes jaudu vai uzstādīt papildus iekārtas (ūdens sildītāju, dabasgāzes kamīnu, plītis un cepeškrāsnis mājās vai kafejnīcā un citas ierīces), skatiet informāciju šeit.

Ja tomēr ir notikusi gāzes noplūde un ir aizdomas par saindēšanos ar tvana gāzi, ir jāzina, ka galvenie simptomi šādā situācijā ir - galvas reiboņi, galvassāpes, redzes traucējumi, elpošanas traucējumi, vemšana, bezsamaņa. Pats svarīgākais ir nekavējoties nodrošināt telpā svaigu gaisu, atverot logus, izejot ārā, kā arī nekavējoties zvanīt 113. Iepazīstieties ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta informāciju.

Ēku būves un pārbūves normatīvi atrodami šeit.

Sertificēto skursteņslaucītāju saraksts atrodams šeit.

Par gāzes katliem vairāk informācijas atradīsiet Junkers.lv un Buderus.lv

KONTAKTIPaldies, ka izlasīji un iepazinies ar gāzes apkures darbības principiem un tās lietošanas drošības noteikumiem. Saglabā šis mājas lapas adresi, lai vajadzības gadījumā vari atrast sev nepieciešamo informāciju.

Ja tev radušies jautājumi, uzdod tos mums!